Polski Polski

Home > Joint Doctor

Joint Doctor

Od momentu powstania automatycznej odmiany Lowryder, Joint Doctor specjalizuje się w tworzeniu odmian medycznych. Rozwija geny i terminologie związaną z odmianami autokwitnącymi, które są traktowane jako zupełnie nowa kategoria konopii.


Joint Doctor współpracuje z medycznymi zarówno użytkownikami jak i growerami co pozwala mu ocenić o rozwijać odmiany i ich skuteczność i jakość każdego dnia.