Polski Polski

Home > HFH (Esben Seeds)

HFH (Esben Seeds)

Celem HFH jest znalezienie możliwie najlepszych genów dla growerów z północy. Szukamy wczesnego zbioru, odporności na pleśń oraz mocy.